YourPress Media 2e in de race om reclamecampagne KVGO

Onlangs werd er vanuit de KVGO gevraagd aan de leden om mee te denken voor een campagne voor de grafische industrie om na de corona-tijd aandacht te vragen voor het grafische vak. Wij hebben als YourPress Media ook aan meegedaan. Helaas hebben we net niet genoeg stemmen gekregen om de campagne verder uit te werken, maar toch een eervolle tweede plek gekregen in de beoordeling.
Wij hebben een poster samengesteld, om aandacht te vragen voor creativiteit.

Bekijk hieronder het bericht van de kVGO aan al haar leden.

Aan alle leden van het KVGO
Beste leden,

Vorige week is een tweede pakket van steunmaatregelen afgekondigd en voor velen een welkome tweede ronde.
Even lucht om orde op zaken te stellen en langzaam weer opstarten. We zien en horen dat de bedrijvigheid gelukkig weer aan het toenemen is.
De situatie in onze branche blijft over de gehele linie zorgelijk. Jacco Vonhof, voorzitter MKB, heeft vorige week aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een plan om sectoren waar het structureel slecht blijft gaan, te ondersteunen met een eventuele tegemoetkoming in de transitievergoeding. Natuurlijk zullen daar ook weer prestaties tegenover moeten staan, maar het feit dat dit onderwerp in deze crisis op tafel ligt, zal voor veel ondernemers in onze branche een redding kunnen zijn. In ieder geval een hulp om goed te herstructureren.

We hebben een mooi vak en maken prachtige producten. Aan de oproep van twee weken geleden om met ideeën te komen ter ondersteuning van ons werk is gevolg gegeven.
Er zijn 11 reacties met ideeën binnengekomen en deze zijn voorgelegd aan de ledenraad. Dit is de raad die de leden vertegenwoordigd en zij hebben vorige week hun stem uitgebracht.
Op nr. 3 is geëindigd Multicopy The Communication Company met een campagne over lokaal kopen, op nr. 2 is geëindigd YourPress Media met een campagne over de diversiteit aan diensten van grafische bedrijven en gepresenteerd in een goed vormgegeven poster. Op nr. 1 is geëindigd Verenigde Drukkerijen Aeroprint met een campagne ‘Je “ doet “ beter van papier’, waarin de mogelijkheden van papier als drager en belang van onze branche tot uiting worden gebracht. Deze campagne wordt deze week verder uitgewerkt en in de loop van volgende week beschikbaar gesteld aan de leden.
Daarmee hopen we te voldoen aan de wens van veel leden om het imago van onze branche juist in deze tijd een positieve impuls te geven.

Dat de economie weer goed op gang mag gaan komen en ons land in staat is deze grote klap op te kunnen vangen, wens ik u namens het gehele team KVGO toe.

Dick Naafs
Voorzitter KVGO